Satovi

Satovi nekad i sad

Časovnik ili sat je instrument za mjerenje vremena.

Najstariji nepotvrđeni izveštaji kazuju da je pronalazak mehaničkog sata pripisan papi Silvestru Drugom (999.-1003.). O mehaničkim satovima piše i Dante Aligijeri u ‘Božanstvenoj komediji’.

Razvoj mehaničkih satova počinje od 13. vijeka, proizvodnjom tornjevskih satova. Uzbuđenje zbog sata s klatnom privuklo je pažnju dizajnera koji su napravili razne oblike satova. Napravljeno je kućište za smještanje sata s klatnom. Engleski časovničar Viljem Klement je izmislio ovo kućište 1670. godine. Otprilike u isto vrijeme kućišta su počela da se izrađuju od drveta s licem od staklenog emajla. Read more

Share

Pravilno rukovanje satom

Satovi su veoma jednostavni za rukovanje. U nekoliko narednih redaka pomoćićemo Vam kako da pravilno rukujete preciznom tehnologijom Vašeg časovnika.

Dotjerivanje vremena, datuma i dana na  satovima vrši se pomoću krunice, odnosno ključa na satu i to zavisno od tipa časovnika. Neki satovi pokazuju samo vrijeme, drugi vrijeme i datum, dok neki pokazuju vrijeme, datum i dan.

1. POKAZUJE SAMO VRIJEME: blago povucite krunicu Vašeg sata na prvi položaj ključa, pomjerite kazaljke sata na tačno vrijeme i vratite krunicu u početni položaj. Read more

Share

Garancija

BANE na svaki sat koji kupite kod nas ili na izvršeni servis Vašeg časovnika obezbjeđuje garanciju za ispravnost mehanizma na 12 mjeseci.

Pružena garancija se odnosi isključivo na mehanizam sata, na njegov ispravan rad i obuhvata besplatno otklanjanje eventualnih fabričkih nedostataka ili grešaka nastalih prilikom montiranja časovnika.

Garancija važi samo uz priloženi revers – datum, serijski broj, pečat i potpis prodavca.

Svi kvarovi nastali greškom vlasnika, nepravilnim rukovanjem, fizičkim oštećenjem sata, kvašenjem vodom i drugim tečnostima ili kisjelinama, nijesu obuhvaćeni garancijom. BANE takođe ne obezbjeđuje garanciju na narukvicu ili kaiš sata, kućište časovnika, na spoljne dijelove sata, tj. na sve što je podložno habanju tokom korišćenja sata.

Share